Trwająca reforma służby zdrowia, proces prywatyzacji szpitali oraz wpływ kryzysu światowego na gospodarkę polską wymuszają dzisiaj na Menedżerach zarządzających szpitalami poszukiwań nowych dróg optymalnego zarządzania placówkami medycznymi. Przekazanie usług niemedycznych, jak sprzątanie, ochrona, catering jest jednym z takich działań a skala optymalizacji zależna jest od wielkości wydzielonego obszaru firmie zewnętrznej. Ciekawym rozwiązaniem jest outsourcing usług lekarskich, pielęgniarskich, położnictwa, ratownictwa, techników radiologów na zabezpieczenie dyżurów  oraz usługi opiekunek medycznych, który pragniemy Państwu przedstawić, jako innowacyjne rozwiązania mogące stać się jednym z elementów zarządzania strategicznego placówkami szpitalnymi.

Hospital Service "Company" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,  działająca w strukturach Grupy Impel - prowadząca przedsiębiorstwo o nazwie  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług pielęgnacyjno-opiekuńczych we Wrocławiu, realizuje outsourcing usług medycznych.

Nasza doświadczona kadra menedżerska oraz znajomość potrzeb branży opieka zdrowotna, w tym głównie szpitali,  sprawia, że proponowane przez nas rozwiązania są jednym z istotnych elementów zmiany funkcjonowania placówek szpitalnych.